Aktuality

Informace pro lékaře a pacienty - léčebné konopí

03.05.2015

V návaznosti na legislativní změny umožňující léčbu přípravky na bázi konopí v ČR je níže uveden odkaz na pokyny SÚKL pro lékaře týkající se předepisování IVLP s obsahem konopí a pro registraci léčby v registru přípravků na předpis s omezením.

Současně je níže uveden také odkaz na informace pro pacienty na stránkách SÚKL.

Informace pro lékaře:
http://www.sukl.cz/sukl/informace-pro-lekare

Informace pro pacienty:
http://www.sukl.cz/sukl/informace-pro-pacienty

Tyto informace v textové podobě jsou ke stažení níže v příloze