Aktuality

II. medzinárodná konferencia RES SOCIALIS

09.05.2016

10. – 11. listopadu 2016 Aula Pazmáneum, FZaSP TU, Univerzitní náměstí 1, Trnava

Včasná intervence představuje komplexní koordinovanou péči, integrující různé formy podpory z oblasti sociálních služeb, zdravotní péče, rehabilitace, vzdělávání, psychologie a jiných příbuzných disciplín určených rodinám dětí, které jsou vystavené riziku opožděného vývoje nebo které byli identifikované jako děti se specifickými potřebami. Cílem konferencie je nasměrovat akademickou diskuzi na problematiku včasné péče o děti a zároveň vytvořit platformu pro výměnu informací mezi odborníky, kteří se na službě včasné intervence podílejí.

Kontakt: vcasnaintervencia2016@gmail.com