Aktuality

II. medzinárodná konferencia RES SOCIALIS

09.05.2016

10. – 11. listopadu 2016 Aula Pazmáneum, FZaSP TU, Univerzitní náměstí 1, Trnava

Včasná intervence představuje komplexní koordinovanou péči, integrující různé formy podpory z oblasti sociálních služeb, zdravotní péče, rehabilitace, vzdělávání, psychologie a jiných příbuzných disciplín určených rodinám dětí, které jsou vystavené riziku opožděného vývoje nebo které byli identifikované jako děti se specifickými potřebami. Cílem konferencie je nasměrovat akademickou diskuzi na problematiku včasné péče o děti a zároveň vytvořit platformu pro výměnu informací mezi odborníky, kteří se na službě včasné intervence podílejí.

Kontakt: vcasnaintervencia2016@gmail.com

Další aktuality

SOE webináře 2021-2022 12.10.2021

SOE webináře týkající se různých subspecializací oftalmologie probíhají od října 2021 do května 2022 bezplatně.

EUPO 2021 - Cornea & Ocular Surface Disease 29.09.2021

The EUPO Course is a structured learning experience with a faculty representing different regions of Europe, the topic of which rotates between subspecialties in a four year cycle.