Aktuality

Nová čísla titulů vydavatelství AMBIT Media

10.10.2016

Nová čísla v elektronickém archivu odborných zdravotnických titulů

 

Do elektronického archivu odborných zdravotnických titulů vydavatelství Ambit Media, a. s., byla nahrána nová čísla všech našich titulů včetně AM Review – Aktualit z medicíny a systému zdravotní péče.
 
Vstup do tohoto archivu naleznete zde: http://www.amreview.cz//archiv-odbornych-zdravotnickych-titulu/
 
Na výše uvedených webových stránkách najdete všechny odborné lékařské tituly vydavatelství Ambit Media:
- AM Review, Aktuality z medicíny a systému zdravotní péče
- Florence, odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky
- Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
- Klinická onkologie
- Kardiologická revue – Interní medicína
- Urologické listy
Gastroenterologie a hepatologie