Aktuality

SOE 2017 Newsletter + Soutěž pro mladé oftalmology

18.11.2016

Výbor ČOS vyhlašuje  Soutěž o účast na SOE 2017

Milí mladí oftalmologové, kolegyně a kolegové,

v příštím roce se opět po dvou letech koná  Kongres Evropské oftalmologické společ-nosti SOE 2017. Hostujícím městem bude tentokrát španělská Barcelona. Kongres SOE 2017 se koná ve dnech 10.-13. června 2017 . Více informací naleznete na www.soe2017.org. Stejně jako v předchozích letech chce i tentokrát Česká oftalmologická společnost umožnit účast pěti mladým oftalmologům na této prestižní akci.

Výbor ČOS vyhlašuje  Soutěž o účast na SOE 2017. (Sledujte prosím SOE Newsletter)

Do soutěže se může přihlásit každý lékař oftalmolog do 35ti let. Podmínkou je členství v České oftalmologické společnosti a aktivní účast na SOE 2017 (poster, přednáška). Pět lékařů, jejichž práce vybere komise ČOS, bude mít hrazenou cestu, ubytování a kongresový poplatek. V příloze najdete přihlašovací formulář, který vyplněný zašlete nejpozději do 28.12.2016 na adresu:

MUDr.Klára Marešová, Ph.D.
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
Email: maresovk@fnol.cz

Abstrakt vyplňte dle instrukcí SOE http://soe2017.org/abstracts/

Milí kolegové, nepromeškejte tuto jedinečnou příležitost zúčastnit se kongresu, který zahrnuje veškerá odvětví oftalmologie a rozšíří tak vaše obzory J.

Srdečně zdraví

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSC., FEBO, předsedkyně ČOS
MUDr. Klára Marešová, PhD, vědecký sekretář ČOS

Sledujte prosím také SOE Newsletter

 

Další aktuality

SOE webináře 2021-2022 12.10.2021

SOE webináře týkající se různých subspecializací oftalmologie probíhají od října 2021 do května 2022 bezplatně.

EUPO 2021 - Cornea & Ocular Surface Disease 29.09.2021

The EUPO Course is a structured learning experience with a faculty representing different regions of Europe, the topic of which rotates between subspecialties in a four year cycle.