Aktuality

BIO Implantologie 2017

17.01.2017

20. – 21. dubna 2017, Brno, hotel Myslivna

Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni pořádají ve dnech 20. – 21. dubna 2017 IX. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2017“. Akce se koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy IX. ročníku jsou „Kmenové buňky, Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství, Seeding buněk, jejich růst a transformace, Klinická aplikace tkání a buněk, Preklinická testování, Mechanické aspekty bioimplantologie a tkáňového inženýrství a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“.

Internetové stránky konference jsou www.bioimplantologie.cz

Další aktuality

SOE webináře 2021-2022 12.10.2021

SOE webináře týkající se různých subspecializací oftalmologie probíhají od října 2021 do května 2022 bezplatně.

EUPO 2021 - Cornea & Ocular Surface Disease 29.09.2021

The EUPO Course is a structured learning experience with a faculty representing different regions of Europe, the topic of which rotates between subspecialties in a four year cycle.