Aktuality

Přerušeny dodávky léku DEXAMETHAZONE OPH SUS 1x5ml 0,1% pro oční podání

14.03.2017

Na trh v ČR byly dne 8. 3. 2017 přerušeny dodávky léku DEXAMETHAZONE OPH SUS 1x5ml 0,1% pro oční podání

Na trh v ČR byly dne 8. 3. 2017 přerušeny dodávky léku DEXAMETHAZONE OPH SUS 1x5ml 0,1% pro oční podání, který má účinnou látku dexamethasonum. Výrobce tohoto léčivého přípravku naší odbornou společnost vůbec nesinformoval. Je pravdou, že pro oční podání jsou v ČR schváleny ještě i jiné samotné kortikoidy. U těchto je však účinnou látkou fluorometholon (FLUOROPOS) a prednisolon (PREDNI-POS).  Flourometholon a prednisolon však nemůže ve všech případech dexamethason nahradit.  Je navíc smutnou pravdou, že po neohlášeném výpadku dexamethasonu došlo zcela k vykoupení léků FLUOROPOS a PREDNI-POS z trhu.

Požádala jsem jménem ČOS dne 14. března 2017 SÚKL, aby ze  své úřední moci oslovil držitele rozhodnutí výše uvedeného léku a zjistil, zda a kdy firma obnoví do ČR dodávky Dexamethazone oph sus 0,1% , neboť jsou oftalmologové v ČR touto situací velmi znepokojeni. Dále jsem v dopise na SÚKL důrazně upozornila, že v současné době nemáme fakticky k dispozici žádný samotný kortikoid pro oční podání ve formě HVLP. Jedná se o havarijní stav, v jehož důsledku nelze v současné době v našem oboru zaručit poskytování péče „lege artis“.  Vzniklou situaci je nezbytné z výše uvedených důvodů urgentně řešit.

Pokud nedojde ve velmi krátkém čase k obnovení dodávek léků s účinnou látkou dexamethasonum pro oční podání na trh do ČR, považuje ČOS za nezbytné, aby SÚKL  vyzval zájemce k předložení návrhů na vznik specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující účinnou látku dexamethasonum pro oční podání určený k terapii a profylaxi zánětlivých onemocnění oka.

Šárka Pitrová
předsedkyně ČOS

Další aktuality

SOE webináře 2021-2022 12.10.2021

SOE webináře týkající se různých subspecializací oftalmologie probíhají od října 2021 do května 2022 bezplatně.

EUPO 2021 - Cornea & Ocular Surface Disease 29.09.2021

The EUPO Course is a structured learning experience with a faculty representing different regions of Europe, the topic of which rotates between subspecialties in a four year cycle.