Aktuality

Postgraduální akademie Oftalmologie

18.12.2017

Sympozium se koná ve středu 7. 2. 2018 od 14.00 hodin Kongresové centrum Vavruška (Karlovo nám. 317/5, 120 00 Nové Město)

Sympozium se koná ve středu 7. 2. 2018 od 14.00 hodin Kongresové centrum Vavruška (Karlovo nám. 317/5, 120 00 Nové Město). 

GARANT ODBORNÉHO PROGRAMU: Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO oční klinika LF UK a FN v Hradci Králové

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI:
V případě zájmu svou přihlášku vyplňte na adrese WWW.LKCR.CZ – sekce vzdělávání, kurzy ČLK, číslo kurzu je xxx/18. Své evidenční číslo (EČ) najdete vpravo v seznamu registrovaných lékařů. ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 350 Kč Číslo účtu: 19–1083620217/0100; variabilní symbol: xxx18 (číslo kurzu). Útržek složenky, kopii výpisu z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě prostřednictvím e-bankingu je nutné předložit při registraci. Bližší informace obdržíte 10 dnů před konáním akce. Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Akce je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena xxx kredity.

Další aktuality

SOE webináře 2021-2022 12.10.2021

SOE webináře týkající se různých subspecializací oftalmologie probíhají od října 2021 do května 2022 bezplatně.

EUPO 2021 - Cornea & Ocular Surface Disease 29.09.2021

The EUPO Course is a structured learning experience with a faculty representing different regions of Europe, the topic of which rotates between subspecialties in a four year cycle.