Aktuality

XIX. mezioborové sympozium: DIABETES MELLITUS

12.10.2018

Dne 19. října 2018 se bude v prostorách Autoklubu, v Opletalově ulici 29, Praha 1 konat XIX. mezioborové sympozium Diabetes Mellitus s podtitulem Oční komplikace

Organizátoři sympozia děkují všem partnerům

Registrace na www.gsymposion.cz

Registrační poplatky
Platba předem 400 Kč
Platba na místě 500 Kč

Číslo účtu ČS
0082493389 / 0800
Var. symbol Vám bude zaslán emailem
v rámci potvrzení registrace.

Pořádá
Centrum diabetologie IKEM
Akce je garantována
Českou diabetologickou společností ČLS JEP,
Českou oftalmologickou společností ČLS JEP
a Českou vitreoretinální společností

Garanti
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
a doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.