Aktuality

Úhradové regulace zdravotnických prostředků 2019

18.12.2018

Vážení kolegové,


dne 1. ledna 2019 vstupuje v účinnost novela ZoVZP , která přináší nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

https://www.niszp.cz/cs/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz

 

V informaci pro předepisující lékaře  významná změna nastane u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, neboť zde dochází ke změnám výše a podmínek úhrady a současně k vynuceným změnám kódů zdravotních pojišťoven. Cílem je minimalizovat negativní dopady na pacienta a předepisujícího lékaře.:

  • Pokud tedy bude takový zdravotnický prostředek předepsán (v případě potřeby i schválen revizním lékařem) a pacientem uplatněn (předložen) u výdejce ještě v roce 2018, pak bude i nadále platit dosavadní kód zdravotní pojišťovny včetně dosavadní výše a podmínek úhrady, a to i v případech, kdy s ohledem na časově náročnou výrobu dojde k dokončení výdeje předáním pomůcky až v roce 2019.
  • Pokud však bude poukaz uplatněn pacientem až v roce 2019, pak bude muset výdejce nahradit dosavadní (starý) kód zdravotní pojišťovny novým kódem a pro výdej bude platit již nová výše a podmínky úhrady (v případně nutnosti schválení revizním lékařem, i toto musí již odpovídat novelizované příloze č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění).
  • Kódy  individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků se mění již od 1. 1. 2019. U sériově vyráběných zdravotnických prostředků až od 1. 12. 2019. Po celé přechodné období se bude předepisovat i vykazovat pomocí dosavadních kódů zdravotních pojišťoven.
  • Lékaři budou i nadále v souladu s platnými smlouvami pracovat s číselníky VZP a SZP (jejich obsah se však pro zdravotnické prostředky na poukaz nebude lišit). Ve vztahu k sériově vyráběným zdravotnickým prostředkům nenastane prakticky žádná změna (pouze dojde k úplnému sjednocení dosavadních úhrad VZP a SZP). Reálná změna výší a podmínek úhrady tak nastane pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků. Sem patří např. individuální protézy.

 

Důležitou změnou pak je vydání nových kódů SÚKL i pro dnes již hrazené zdravotnické prostředky. Po celé přechodné období však budou pro preskripci i vykazování používány staré kódy zdravotních pojišťoven. Rychlá změna od 1. 1. 2019 nastane pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (na zakázku) , tj. i brýle.

Na webu chybí dostupná verze kategorizačního stromu zdravotnických prostředků!! Uhradový katalog VZP-ZP (část P) platný od 1.1.2019

 

 Za výbor ČOS A. Zobanová