Aktuality

Ukončení dodávek Miostatu

14.06.2019

Dopis požadující vypsání specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující účinnou látku karbachol pro oční podání, užívanému pro vyvolání rychlé a úplné miózy v souvislosti s nitrooční operací.