Ocenění

Rytíř českého lékařského stavu
2006 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
Rytířka českého lékařského stavu
2015 MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.
Čestné členství ČLS JEP
2006 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
2013 Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
Cena předsednictva ČLS JEP za vědecké práce
2004 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
Klinická neurooftalmologie
2006 MUDr. Ilona Cihelková
Atlas makulárních chorob
2006 MUDr. Petr Souček
Atlas makulárních chorob
2016 Pavel Němec, Veronika Löfflerová, Bohdan Kousal
Optická koherenční  tomografie - Klinický atlas sítnicových patologií
Čestná medaile ČLS JEP
1992 MUDr. Vilém Kuthan
2001 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
2006 Prof. MUDr. Jarmila Boguszáková
2006 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
2007 Prof. MUDr. Hanuš Kraus, DrSc. (in memoriam)
2008 Prof. MUDr. Jaromír Svěrák, DrSc . (in memoriam)
2009 Prof. MUDr. Zdeněk Gregor, FRSC, FRCO - Anglie
2009 Prof. MUDr. Helena Lomíčková, DrSc. - ČR
2015 Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
2017 Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Zlatá pamětní medaile ČLS JEP
2016 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
2017 Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
2018 Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
Čestné členství ČOS

1974 Prof. Dr. med. E. S. Avestisov - SSSR
1974 Prof. Dr. med. M. M. Krasnov - SSSR
1975 Prof. Dr. R. Knobloch
1975 akad. N. A. Pucovska - SSSR
1975 Prof. Dr. K. E. Krüger - NDR
1976 Doc. Dr. J. Votočková
1976 Prof. Dr. J. Šuster
1976 Doc. Dr. L. Veselý
1976 Dr. T. Mazalán
1976 Prof. Dr. T. K. Krwawicz - Polsko
1976 Prof. Dr. T. I. Jeroševskij - SSSR
1977 MUDr. J. Pitter
1981 Prof. Dr. sc. med. Hans Gliem - NDR
1981 Prof. Dr. sc. med. H. G. Giessmann - NDR
1981 Prof. Dr. sc. med. Ernest Marré - NDR
1982 Prof. MUDr. V. Švec
1983 Prof. Dr. O. V. Gruša - SSSR
1983 Prof. Dr. S. Dabov - Bulharsko
1983 Prof. Dr. N. Konstantinov - Bulharsko
1984 MUDr. A. Krístek
1985 MUDr. J. John
1991 Prof. MUDr. Hanuš Kraus, DrSc.
1991 Doc. MUDr. Karel Kuběna, CSc.
1993 F. R. C. S. Zdenek Gregor - SRN
1993 Prof. Dr. med. Klaus Neimann - SRN
1993 M. D. Walter Stark
1994 Prof. MUDr. Helena Lomíčková, DrSc.
1994 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
1994 Prof. MUDr. Svatopluk Řehák, DrSc.
1994 Prof. MUDr. Jaromír Svěrák, DrSc.
1994 Prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
1994 Prof. Dr. Luc Missoten - Belgie

1994 Prof. De. Dr. Hellmut Neubauer
1996 Prof. MUDr. Jarmila Boguszaková
1996 Prof. MUDr. Jan Kolín, DrSc.
1997 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
1998 Prof. MUDr. M. D. Ingrid Kreissing - SRN
2003 MUDr. Vlasta Doležalová, CSc.
2003 prim. MUDr. Marie Doležalová, CSc.
2004 Doc. MUDr. Jaroslava Vladyková
2005 PhDr. Klaus Dieter Lemmen - SRN
2005 M. D. Olf Grewe - SRN
2006 Prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
2006 Prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc.
2007 Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
2008 MUDr. Magdalena Knajflová
2009 Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. - SR
2009 Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. - SR
2009 Prof. MUDr. Milan Izák, Ph.D - SR
2010 Prof. Marko Hawlina, MD, PhD, FEBO - Slovinsko
2010 Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
2010 Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
2012 Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
2013 MUDr. Michal Janek
2015 MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, L.L.A, FAOG
2015 MUDr. Jaroslav Karhan
2015 MUDr. Pavel Diblík, MBA
2016 Doc. MUDr. Eva ŘÍHOVÁ, CSc.
2016 Doc. MUDr. Bohdana KALVODOVÁ, CSc.
2017 MUDr. Jan Ernest, Ph.D.
2018 Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
2020 MUDr. Anna Zobanová
2020 Ivo Kocur, MD, MA, MSc. MBA
2020 Doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA., LLA., DBA., FEBO., FAOG