Akreditační komise

Předsedkyně

Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

 

Místopředsedkyně

prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. 

 

Členové

prim. MUDr. Břetislav Brožek, CSc.

Prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

prim. MUDr. Radan Zugar

MUDr. Romana Býmová

Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

Prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., FEBO