Garantované akce

8. 9. Garantované akce

XXX. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti

Brno
-

Informace o akci

koordinátor: MUDr. Oldřich Chrapek

kontakt: olchrapek@gmail.com 

3. 12. Negarantované akce
10. 12. Negarantované akce
21. 1. Garantované akce
24. 3. Garantované akce
7. 4. Garantované akce
22. 4. Negarantované akce
Futurum Ophthalmologicum Špindlerův Mlýn
29. 4. Negarantované akce
14. 5. Negarantované akce
20. 5. Garantované akce