Garantované akce

8. 12. Garantované akce

XV. Rohovkový den

Praha
-

Informace o akci

Kontakt
doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA

23. 6. Garantované akce
14. 4. Garantované akce
21. 4. Garantované akce
Futurum Ophthalmologicum Špindlerův Mlýn
28. 4. Negarantované akce
19. 5. Garantované akce
25. 5. Garantované akce
XX. Jihočeské Timrovy dny České Budějovice
27. 5. Garantované akce
31. 5. Negarantované akce