Udělená ocenění

Ceny za práce publikované v časopise Česká a slovenská oftalmologie

2022

Speciální ocenění 
Kniha Dětská oftalmologie
Helena Štrofová
Cena předsednictva ČLS JEP za rok 2022

1. cena 
Primární glaukom otevřeného úhlu na podkladě mutací v genu MYOC
Vergaro A., Rezková L., Fichtl M., Jedličková J., Ďuďáková Ľ., Růžičková E., Lišková P.

2. cena 
Výsledky zadních lamelárních keratoplastik na fakických očích
Dítě J, Netuková M, Klimešová YM, Krížová D, Studený P

3. cena 
Report o operačnom riešení perzistujúcej diery makuly pomocou plugu z ľudskej amniovej membrány
Lipková B, Rosocha J, Maurská A

3. cena 
Účinek ranibizumabu a afliberceptu na serózní ablaci retinálního pigmentového epitelu, subretinální a intraretinální tekutinu při věkem podmíněné makulární degeneraci
Sumarová P., Ovesná P., Matušková V., Beránek J., Michalec M., Michalcová L., Autrata D., Vysloužilová D., Chrapek O.

2020

1. cena 
Výsledky 15leté spolupráce Oční a Stomatologické kliniky v onkochirurgii očnice. Diagnosticko-terapeutický postup.
J. Bydžovský, P. Diblík, J. Holakovský, M. Mašek, V. Vlachopulos, P. Sklenka, P. Kuthan, J. Mazánek

2. cena 
Transsklerální extrakce nitroočního cizího tělesa ze zadního segmentu oka bez pars plana vitrektomie
Š. Rusňák, L. Hecová

3. cena 
Význam PET/CT vyšetrenia u pacientov s malígnym melanómom uvey
M. Marko, P. Leško, D. Jurenová, R. Furda, M. Greguš, A. Furdová

3. cena 
Nearteritická forma přední ischemické neuropatie optiku – léčba a rizikové faktory
S. Kalábová, K. Marešová, M. Karhanová

2019

1. cena 
Dlouhodobé sledování pacientů se sympatickou oftalmií z diagnosticko-léčebného pohledu. Literární přehled
J. Krásný, T. Eckschlager, K. Smetana, H. Šubrtová
Čes. a slov. Oftal., 2019, č. 5, str. 235-248

2. cena 
Inovativní postupy v léčbě sítnicových onemocnění
Z. Straňák, B. Kousal, T. Ardan, M. Veith
Čes. a slov. Oftal., 2019, č. 6, str. 287 - 295

3. cena 
Využití optické koherenční tomografie u pacientů s útlakem optického chiasmatu
P. Póczos, J. Kremláček, T. Česák, M. Macháčková, N. Jirásková
Čes. a slov. Oftal., 2019, č. 3, str. 120 - 127

2018

1.cena 
Korekce myopie a myopického astigmatismu implantací fakické zadněkomorové nitrooční čočky ICL.
T. Řeháková, V. Veliká, P. Rozsíval, N. Jirásková
Čes. a slov. Oftal., 74, 2018, č. 4, str. 147 - 152

2. cena 
Centrální tloušťka rohovky u normotenzních a hypertezních glaukomů
J. Lešták, Š. Pitrová, E. Nutterová
Čes. a slov. Oftal., 74, 2018, č. 5, str. 186 - 189

3.cena 
Vertikální strabismus - indikace operačních technik dolního přímého svalu
J. Krásný
Čes. a slov. Oftal., 74, 2018, č. 4, str. 132 - 139

2017

1. cena 
Rozdíl mezi „ganglion cells complex“ a vrstvou nervových vláken ve stejné latitudinální polovině sítnice u hypertenzních a normotenzních glaukomů.
Lešták J., Pitrová Š., Žáková M.
Čes. a slov. Oftal., 73, 2017, č. 5-6

2. cena 
Výskyt katarakty po implantaci zadněkomorové fakické čočky ICL – dlouhodobé výsledky
Kocová, H., Vlková E., Michalcová, L., Rybárová, N., Motyka, O.
Čes. a slov. Oftal., 73, 2017, č. 3

3. cena 
Pars plicata vitrektomie u nedonošených novorozenců pro odchlípení sítnice v důsledku retinopatie nedonošených, naše výsledky
Hejsek L., Kadlecová J., Dusová J., Macháčková M., Jirásková N.
Čes. a slov. Oftal., 73, 2017, č. 4

2016

1. cena 
Refrakční chirurgie při myopické anizometropické amblyopii u dětí a srovnání s konzervativní léčbou kontaktními čočkami
Autrata R., Krejčířová I., Griščíková L., Doležel Z.
číslo časopisu 2/72/2016

1. cena 
Oční jizevnatý pemfigoid – retrospektivní studie
Szabó E., Palos M., Skalická P.
číslo časopisu 1/72/2016

2. cena 
„Ganglion cells komplex“ a vrstva nervových vláken u hypertenzních a normotenzních glaukomů
Lešták J., Pitrová Š.
číslo časopisu 6/72/2016

3. cena 
Klinické projevy experimentální autoimunitní uveitidy
Klímová A., Seidler Štangová P., Svozílková P., Kučera T., Heissigerová J.
číslo časopisu 1/72/2016

3. cena 
Prvé skúsenosti s korekciou presbyopie femtosekundovým laserom metódou INTRACOR
Žiak P., Lucká K., Mojžiš P., Katuščáková I., Halička J.
číslo časopisu 3/72/2016

2015

1. cena 
Funkční magnetická rezonance u vybraných očních onemocnění
Lešták J., Tintěra J.
číslo časopisu 3/71/2015

2. cena 
Léčba anizometropické amblyopie. Srovnání metod CAM zrakového stimulátoru a BRS barevné reverzační stimulace sítnice
Varadyová B., Krejčířová I., Autrata R.
číslo časopisu 4/71/2015

3. cena 
Osmolarita slz u pacientů s těžkým syndromem suchého oka před a po aplikaci autologního séra. Porovnání s hodnotami zdravých dobrovolníků
Mahelková G., Veselá V., Seidler Štangová P., Židlická A., Dotřelová D., Fales I., Skalická P., Jirsová K.
číslo časopisu 4/71/2015

3. cena 
Soubor prací s nádorovou tématikou
Furdová A. a kol.
číslo časopisu 3/71/2015, číslo časopisu 4/71/2015, číslo časopisu 6/71/2015

2014

1. cena 
Efektivita corneal cross – linkingu v zastavení progresie keratokónusu
Strmeňová E., Vlková E., Michalcová L., Trnková V., Dvořáková D., Goutaib M., Němec J., Gerinec A.
číslo časopisu 6/70/2014

1. cena 
Medikamentózní léčba glaukomu a biomechanické vlastnosti rohovky
Liehneová I., Karlovská S.
číslo časopisu 5/70/2014

2. cena 
Retinopatia prematúrnych detí – I. časť; Retinopatia prematúrnych detí – terapia II. časť; Skríning retinopatie prematúrnych detí (ROP)
Prepiaková Z., Tomčíková D., Kostolná B., Gerinec A.
číslo časopisu 2/70/2014

3. cena 
Supracor, laserová metoda korekce presbyopie: výsledky ročního sledování
Machačová H., Vlková E., Michalcová L., Trnková V., Rybárová N.
číslo časopisu 4/70/2014

3. cena 
Srovnání optické a ultrazvukové biometrie a zhodnocení užívání obou metod v praxi
Čech R., Utíkal T., Juhászová J.
číslo časopisu 1/70/2014

2013

1. cena 
Dlouhodobé výsledky u nepenetrujících operací glaukomu
Strnad P., Svačinová J., Vlková E., Littnerová S.
číslo časopisu 5/69/2013

2. cena 
Cytomegalovirová retinitida u HIV negativních pacientů – retrospektivní studie
Beňová A., Brichová M., Svozílková P., Kousal B., Jeníčková D., Heissigerová J., Říhová E.
číslo časopisu 6/69/2013

3. cena 
HDR 192Ir brachyterapia v liečbe bazocelulárneho karcinómu dolnej mihalnice a vnútorneho kútika oka – naše skúsenosti
Furdová A., Lukačko P., Lederleitner D.
číslo časopisu 2/69/2013

Cena za publikaci v časopise pro mladého oftalmologa do 35-ti let 
Screening ROP ve FN Ostrava
Timkovič J., Němčanský J., Cholevík D., Kolarčíková V., Mašek P., Pokrývková M., Poláčková R.
číslo časopisu 2/69/2013

2012

1. cena 
Přínos intravitreální aplikace anti-VEGF preparátů v léčbě prahového stadia ROP 3+ v zóně I-II: Výsledky čtyřleté studie
Autrata R., Šenková K., Holoušová M., Krejčířová I., Doležel Z., Borek I.
číslo časopisu 1/68/2012

2. cena 
Komplikace u nepenetrujících hlubokých sklerektomií
Strnad P., Svačinová J., Vlková E.
číslo časopisu 3/68/2012

2. cena 
Vybrané prognostické faktory malígneho melanómu uvey
Svetlošáková Z., Krásnik V., Gergišáková H., Babál P., Kusenda P.
číslo časopisu 1/68/2012

3. cena 
Koincidence lokalizace defektů vrstvy junkce IS/OS fotoreceptorů na SD OCT s funkčními poruchami v případě Stargardtovy choroby
Rencová E., Studnička J., Marák J., Dvořáková H., Langrová H.
číslo časopisu 2/68/2012

2011

1. cena 
Prínos konfluujúcej (paint) – diódlaserkoagulácie v liečbe retinopatie nezrelých detí
Tomčíková D., Prepiaková Z., Kostolná B., Gerinec A.
číslo časopisu 4/67/2011

2. cena 
Oko a idiopatické střevní záněty
Brichová M., Heissigerová J., Svozílková P., Dvořák J., Jeníčková D., Říhová E.
číslo časopisu 3/67/2011

3. cena 
Keratoconjunktivitis sicca (KCS) při folikulární konjunktivitidě u dospělých pacientů s etiologií Chlamydia pneumoniae (souhrnná dvanáctiletá studie)
Krásný J., Hrubá D., Netuková M., Kodat V., Pokorná J.
číslo časopisu 2/67/2011

3. cena 
DMEK (Transplantace Descemetovy membrány s endotelem) – časné a pozdní pooperační komplikace
Hlinomazová Z., Horáčková M., Pirnerová L.
číslo časopisu 3/67/2011