Udělená ocenění

Osobní ocenění

Rytíř/ka českého lékařského stavu

2006 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
2015 MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

Čestná medaile ČLS JEP

1992 MUDr. Vilém Kuthan
2001 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
2006 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
2006 Prof. MUDr. Jarmila Boguszáková
2007 Prof. MUDr. Hanuš Kraus, DrSc.
2008 Prof. MUDr. Jaromír Svěrák, DrSc .
2009 Prof. MUDr. Zdeněk Gregor, FRSC, FRCO
2009 Prof. MUDr. Helena Lomíčková, DrSc.
2015 Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
2017 Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

Čestné členství ČLS JEP

2006 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
2013 Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO

Cena předsednictva ČLS JEP za vědecké práce

2004 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
2006 MUDr. Petr Souček
2006 MUDr. Ilona Cihelková
2016 Veronika Löfflerová
2016 Bohdan Kousal
2016 Pavel Němec

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP

2016 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
2017 Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
2018 Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

Čestné členství ČOS

1974 Prof. Dr. med. E. S. Avestisov (SSSR)
1974 Prof. Dr. med. M. M. Krasnov (SSSR)
1975 akad. N. A. Pucovska (SSSR)
1975 Prof. Dr. K. E. Krüger (NDR)
1975 Prof. Dr. R. Knobloch
1976 Dr. T. Mazalán
1976 Prof. Dr. T. K. Krwawicz (Polsko)
1976 Prof. Dr. T. I. Jeroševskij (SSSR)
1976 Doc. Dr. J. Votočková
1976 Prof. Dr. J. Šuster
1976 Doc. Dr. L. Veselý
1977 MUDr. J. Pitter
1981 Prof. Dr. sc. med. H. G. Giessmann (NDR)
1981 Prof. Dr. sc. med. Ernest Marré (NDR)
1981 Prof. Dr. sc. med. Hans Gliem (NDR)
1982 Prof. MUDr. V. Švec
1983 Prof. Dr. O. V. Gruša (SSSR)
1983 Prof. Dr. S. Dabov (Bulharsko)
1983 Prof. Dr. N. Konstantinov (Bulharsko)
1984 MUDr. A. Krístek
1985 MUDr. J. John
1991 Prof. MUDr. Hanuš Kraus, DrSc.
1991 Doc. MUDr. Karel Kuběna, CSc.
1993 Prof. Dr. med. Klaus Neimann (SRN)
1993 M. D. Walter Stark
1993 F. R. C. S. Zdenek Gregor (SRN)
1994 Prof. MUDr. Jaromír Svěrák, DrSc.
1994 Prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
1994 Prof. Dr. Luc Missoten (Belgie)
1994 Prof. MUDr. Helena Lomíčková, DrSc.
1994 Prof. De. Dr. Hellmut Neubauer
1994 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
1994 Prof. MUDr. Svatopluk Řehák, DrSc.
1996 Prof. MUDr. Jarmila Boguszaková
1996 Prof. MUDr. Jan Kolín, DrSc.
1997 Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
1997 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
1998 Prof. MUDr. M. D. Ingrid Kreissing (SRN)
2003 MUDr. Vlasta Doležalová, CSc.
2003 prim. MUDr. Marie Doležalová, CSc.
2004 Doc. MUDr. Jaroslava Vladyková
2005 PhDr. Klaus Dieter Lemmen (SRN)
2005 M. D. Olf Grewe (SRN)
2006 Prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
2006 Prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc.
2007 Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
2008 MUDr. Magdalena Knajflová
2009 Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. (SR)
2009 Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (SR)
2009 Prof. MUDr. Milan Izák, Ph.D (SR)
2010 Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
2010 Prof. Marko Hawlina, MD, PhD, FEBO (Slovinsko)
2010 Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
2012 Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
2013 MUDr. Michal Janek
2015 MUDr. Pavel Diblík, MBA
2015 MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, L.L.A, FAOG
2015 MUDr. Jaroslav Karhan
2016 Doc. MUDr. Eva ŘÍHOVÁ, CSc.
2016 Doc. MUDr. Bohdana KALVODOVÁ, CSc.
2017 Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
2017 MUDr. Jan Ernest, Ph.D.
2018 Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
2020 MUDr. Anna Zobanová
2020 Ivo Kocur, MD, MA, MSc. MBA