Udělená ocenění

Osobní ocenění

Rytíř/ka českého lékařského stavu

2006 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
2015 MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

Čestná medaile ČLS JEP

1992 MUDr. Vilém Kuthan
2001 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
2006 Prof. MUDr. Jarmila Boguszáková
2006 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
2007 Prof. MUDr. Hanuš Kraus, DrSc.
2008 Prof. MUDr. Jaromír Svěrák, DrSc .
2009 Prof. MUDr. Zdeněk Gregor, FRSC, FRCO
2009 Prof. MUDr. Helena Lomíčková, DrSc.
2015 Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
2017 Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

Čestné členství ČLS JEP

2006 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
2013 Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO

Cena předsednictva ČLS JEP za vědecké práce

2004 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
2006 MUDr. Ilona Cihelková
2006 MUDr. Petr Souček
2016 Pavel Němec
2016 Veronika Löfflerová
2016 Bohdan Kousal

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP

2016 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
2017 Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
2018 Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

Čestné členství ČOS

1974 Prof. Dr. med. E. S. Avestisov (SSSR)
1974 Prof. Dr. med. M. M. Krasnov (SSSR)
1975 Prof. Dr. R. Knobloch
1975 akad. N. A. Pucovska (SSSR)
1975 Prof. Dr. K. E. Krüger (NDR)
1976 Doc. Dr. L. Veselý
1976 Dr. T. Mazalán
1976 Prof. Dr. T. K. Krwawicz (Polsko)
1976 Prof. Dr. T. I. Jeroševskij (SSSR)
1976 Doc. Dr. J. Votočková
1976 Prof. Dr. J. Šuster
1977 MUDr. J. Pitter
1981 Prof. Dr. sc. med. H. G. Giessmann (NDR)
1981 Prof. Dr. sc. med. Ernest Marré (NDR)
1981 Prof. Dr. sc. med. Hans Gliem (NDR)
1982 Prof. MUDr. V. Švec
1983 Prof. Dr. N. Konstantinov (Bulharsko)
1983 Prof. Dr. O. V. Gruša (SSSR)
1983 Prof. Dr. S. Dabov (Bulharsko)
1984 MUDr. A. Krístek
1985 MUDr. J. John
1991 Prof. MUDr. Hanuš Kraus, DrSc.
1991 Doc. MUDr. Karel Kuběna, CSc.
1993 F. R. C. S. Zdenek Gregor (SRN)
1993 Prof. Dr. med. Klaus Neimann (SRN)
1993 M. D. Walter Stark
1994 Prof. MUDr. Jaromír Svěrák, DrSc.
1994 Prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
1994 Prof. Dr. Luc Missoten (Belgie)
1994 Prof. MUDr. Helena Lomíčková, DrSc.
1994 Prof. De. Dr. Hellmut Neubauer
1994 Doc. MUDr. Jiří Otradovec, CSc.
1994 Prof. MUDr. Svatopluk Řehák, DrSc.
1996 Prof. MUDr. Jan Kolín, DrSc.
1996 Prof. MUDr. Jarmila Boguszaková
1997 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
1997 Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
1998 Prof. MUDr. M. D. Ingrid Kreissing (SRN)
2003 MUDr. Vlasta Doležalová, CSc.
2003 prim. MUDr. Marie Doležalová, CSc.
2004 Doc. MUDr. Jaroslava Vladyková
2005 PhDr. Klaus Dieter Lemmen (SRN)
2005 M. D. Olf Grewe (SRN)
2006 Prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
2006 Prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc.
2007 Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
2008 MUDr. Magdalena Knajflová
2009 Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. (SR)
2009 Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (SR)
2009 Prof. MUDr. Milan Izák, Ph.D (SR)
2010 Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
2010 Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
2010 Prof. Marko Hawlina, MD, PhD, FEBO (Slovinsko)
2012 Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
2013 MUDr. Michal Janek
2015 MUDr. Jaroslav Karhan
2015 MUDr. Pavel Diblík, MBA
2015 MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, L.L.A, FAOG
2016 Doc. MUDr. Eva ŘÍHOVÁ, CSc.
2016 Doc. MUDr. Bohdana KALVODOVÁ, CSc.
2017 MUDr. Jan Ernest, Ph.D.
2017 Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
2018 Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
2020 MUDr. Anna Zobanová
2020 Ivo Kocur, MD, MA, MSc. MBA

Ceny za práce publikované v časopise Česká a slovenská oftalmologie

2020

1. cena 
Výsledky 15leté spolupráce Oční a Stomatologické kliniky v onkochirurgii očnice. Diagnosticko-terapeutický postup.
J. Bydžovský, P. Diblík, J. Holakovský, M. Mašek, V. Vlachopulos, P. Sklenka, P. Kuthan, J. Mazánek

2. cena 
Transsklerální extrakce nitroočního cizího tělesa ze zadního segmentu oka bez pars plana vitrektomie
Š. Rusňák, L. Hecová

3. cena 
Význam PET/CT vyšetrenia u pacientov s malígnym melanómom uvey
M. Marko, P. Leško, D. Jurenová, R. Furda, M. Greguš, A. Furdová

3. cena 
Nearteritická forma přední ischemické neuropatie optiku – léčba a rizikové faktory
S. Kalábová, K. Marešová, M. Karhanová

2019

1. cena 
Dlouhodobé sledování pacientů se sympatickou oftalmií z diagnosticko-léčebného pohledu. Literární přehled
J. Krásný, T. Eckschlager, K. Smetana, H. Šubrtová
Čes. a slov. Oftal., 2019, č. 5, str. 235-248

2. cena 
Inovativní postupy v léčbě sítnicových onemocnění
Z. Straňák, B. Kousal, T. Ardan, M. Veith
Čes. a slov. Oftal., 2019, č. 6, str. 287 - 295

3. cena 
Využití optické koherenční tomografie u pacientů s útlakem optického chiasmatu
P. Póczos, J. Kremláček, T. Česák, M. Macháčková, N. Jirásková
Čes. a slov. Oftal., 2019, č. 3, str. 120 - 127

2018

1.cena 
Korekce myopie a myopického astigmatismu implantací fakické zadněkomorové nitrooční čočky ICL.
T. Řeháková, V. Veliká, P. Rozsíval, N. Jirásková
Čes. a slov. Oftal., 74, 2018, č. 4, str. 147 - 152

2. cena 
Centrální tloušťka rohovky u normotenzních a hypertezních glaukomů
J. Lešták, Š. Pitrová, E. Nutterová
Čes. a slov. Oftal., 74, 2018, č. 5, str. 186 - 189

3.cena 
Vertikální strabismus - indikace operačních technik dolního přímého svalu
J. Krásný
Čes. a slov. Oftal., 74, 2018, č. 4, str. 132 - 139

2017

1. cena 
Rozdíl mezi „ganglion cells complex“ a vrstvou nervových vláken ve stejné latitudinální polovině sítnice u hypertenzních a normotenzních glaukomů.
Lešták J., Pitrová Š., Žáková M.
Čes. a slov. Oftal., 73, 2017, č. 5-6

2. cena 
Výskyt katarakty po implantaci zadněkomorové fakické čočky ICL – dlouhodobé výsledky
Kocová, H., Vlková E., Michalcová, L., Rybárová, N., Motyka, O.
Čes. a slov. Oftal., 73, 2017, č. 3

3. cena 
Pars plicata vitrektomie u nedonošených novorozenců pro odchlípení sítnice v důsledku retinopatie nedonošených, naše výsledky
Hejsek L., Kadlecová J., Dusová J., Macháčková M., Jirásková N.
Čes. a slov. Oftal., 73, 2017, č. 4

2016

1. cena 
Refrakční chirurgie při myopické anizometropické amblyopii u dětí a srovnání s konzervativní léčbou kontaktními čočkami
Autrata R., Krejčířová I., Griščíková L., Doležel Z.
číslo časopisu 2/72/2016

1. cena 
Oční jizevnatý pemfigoid – retrospektivní studie
Szabó E., Palos M., Skalická P.
číslo časopisu 1/72/2016

2. cena 
„Ganglion cells komplex“ a vrstva nervových vláken u hypertenzních a normotenzních glaukomů
Lešták J., Pitrová Š.
číslo časopisu 6/72/2016

3. cena 
Klinické projevy experimentální autoimunitní uveitidy
Klímová A., Seidler Štangová P., Svozílková P., Kučera T., Heissigerová J.
číslo časopisu 1/72/2016

3. cena 
Prvé skúsenosti s korekciou presbyopie femtosekundovým laserom metódou INTRACOR
Žiak P., Lucká K., Mojžiš P., Katuščáková I., Halička J.
číslo časopisu 3/72/2016

2015

1. cena 
Funkční magnetická rezonance u vybraných očních onemocnění
Lešták J., Tintěra J.
číslo časopisu 3/71/2015

2. cena 
Léčba anizometropické amblyopie. Srovnání metod CAM zrakového stimulátoru a BRS barevné reverzační stimulace sítnice
Varadyová B., Krejčířová I., Autrata R.
číslo časopisu 4/71/2015

3. cena 
Osmolarita slz u pacientů s těžkým syndromem suchého oka před a po aplikaci autologního séra. Porovnání s hodnotami zdravých dobrovolníků
Mahelková G., Veselá V., Seidler Štangová P., Židlická A., Dotřelová D., Fales I., Skalická P., Jirsová K.
číslo časopisu 4/71/2015

3. cena 
Soubor prací s nádorovou tématikou
Furdová A. a kol.
číslo časopisu 3/71/2015, číslo časopisu 4/71/2015, číslo časopisu 6/71/2015

2014

1. cena 
Efektivita corneal cross – linkingu v zastavení progresie keratokónusu
Strmeňová E., Vlková E., Michalcová L., Trnková V., Dvořáková D., Goutaib M., Němec J., Gerinec A.
číslo časopisu 6/70/2014

1. cena 
Medikamentózní léčba glaukomu a biomechanické vlastnosti rohovky
Liehneová I., Karlovská S.
číslo časopisu 5/70/2014

2. cena 
Retinopatia prematúrnych detí – I. časť; Retinopatia prematúrnych detí – terapia II. časť; Skríning retinopatie prematúrnych detí (ROP)
Prepiaková Z., Tomčíková D., Kostolná B., Gerinec A.
číslo časopisu 2/70/2014

3. cena 
Supracor, laserová metoda korekce presbyopie: výsledky ročního sledování
Machačová H., Vlková E., Michalcová L., Trnková V., Rybárová N.
číslo časopisu 4/70/2014

3. cena 
Srovnání optické a ultrazvukové biometrie a zhodnocení užívání obou metod v praxi
Čech R., Utíkal T., Juhászová J.
číslo časopisu 1/70/2014

2013

1. cena 
Dlouhodobé výsledky u nepenetrujících operací glaukomu
Strnad P., Svačinová J., Vlková E., Littnerová S.
číslo časopisu 5/69/2013

2. cena 
Cytomegalovirová retinitida u HIV negativních pacientů – retrospektivní studie
Beňová A., Brichová M., Svozílková P., Kousal B., Jeníčková D., Heissigerová J., Říhová E.
číslo časopisu 6/69/2013

3. cena 
HDR 192Ir brachyterapia v liečbe bazocelulárneho karcinómu dolnej mihalnice a vnútorneho kútika oka – naše skúsenosti
Furdová A., Lukačko P., Lederleitner D.
číslo časopisu 2/69/2013

Cena za publikaci v časopise pro mladého oftalmologa do 35-ti let 
Screening ROP ve FN Ostrava
Timkovič J., Němčanský J., Cholevík D., Kolarčíková V., Mašek P., Pokrývková M., Poláčková R.
číslo časopisu 2/69/2013

2012

1. cena 
Přínos intravitreální aplikace anti-VEGF preparátů v léčbě prahového stadia ROP 3+ v zóně I-II: Výsledky čtyřleté studie
Autrata R., Šenková K., Holoušová M., Krejčířová I., Doležel Z., Borek I.
číslo časopisu 1/68/2012

2. cena 
Komplikace u nepenetrujících hlubokých sklerektomií
Strnad P., Svačinová J., Vlková E.
číslo časopisu 3/68/2012

2. cena 
Vybrané prognostické faktory malígneho melanómu uvey
Svetlošáková Z., Krásnik V., Gergišáková H., Babál P., Kusenda P.
číslo časopisu 1/68/2012

3. cena 
Koincidence lokalizace defektů vrstvy junkce IS/OS fotoreceptorů na SD OCT s funkčními poruchami v případě Stargardtovy choroby
Rencová E., Studnička J., Marák J., Dvořáková H., Langrová H.
číslo časopisu 2/68/2012

2011

1. cena 
Prínos konfluujúcej (paint) – diódlaserkoagulácie v liečbe retinopatie nezrelých detí
Tomčíková D., Prepiaková Z., Kostolná B., Gerinec A.
číslo časopisu 4/67/2011

2. cena 
Oko a idiopatické střevní záněty
Brichová M., Heissigerová J., Svozílková P., Dvořák J., Jeníčková D., Říhová E.
číslo časopisu 3/67/2011

3. cena 
Keratoconjunktivitis sicca (KCS) při folikulární konjunktivitidě u dospělých pacientů s etiologií Chlamydia pneumoniae (souhrnná dvanáctiletá studie)
Krásný J., Hrubá D., Netuková M., Kodat V., Pokorná J.
číslo časopisu 2/67/2011

3. cena 
DMEK (Transplantace Descemetovy membrány s endotelem) – časné a pozdní pooperační komplikace
Hlinomazová Z., Horáčková M., Pirnerová L.
číslo časopisu 3/67/2011