Stanovy ČOS

Stanovy ČOS vycházejí ze stanov České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jejich kompletní znění naleznete v přiloženém souboru.

Stanovy lze též stáhnout přímo z webu České lékařské společnosti ZDE