Novinky

EVROPSKÉ ATESTAČNÍ ZKOUŠKY EBO 2016

27. 5. 2016

Evropské atestační zkoušky EBO proběhly 6.5.2016 v Paříži. I letos měla Česká republika zástupce na těchto prestižních specializačních zkouškách. Své vědomosti v oboru oftalmologie si nechali prověřit čtyři čeští lékaři, MUDr. Eva Szabó, MUDr. Barbora Varadyová, MUDr. Alexandr Stepanov a MUDr. David Honner. K naší hrdosti všichni čtyři lékaři složili zkoušky úspěšně.

Česká Republika měla zástupce i v řadách zkoušejících. Těmi byly Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO, Prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO, Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO a MUDr. Klára Marešová, Ph.D.

Letošních zkoušek EBO se zúčastnilo 640 lékařů z řady zemí Evropy. Zkoušky probíhají formou testu, který následují ústní zkoušky.

Více informací o zkouškách naleznete na http://ebo-online.org/newsite/home.asp