Novinky

SOE 2017 Newsletter + Soutěž pro mladé oftalmology

18. 11. 2016

Milí mladí oftalmologové, kolegyně a kolegové,

v příštím roce se opět po dvou letech koná  Kongres Evropské oftalmologické společ-nosti SOE 2017. Hostujícím městem bude tentokrát španělská Barcelona. Kongres SOE 2017 se koná ve dnech 10.-13. června 2017 . Více informací naleznete na www.soe2017.org. Stejně jako v předchozích letech chce i tentokrát Česká oftalmologická společnost umožnit účast pěti mladým oftalmologům na této prestižní akci.

Výbor ČOS vyhlašuje  Soutěž o účast na SOE 2017. (Sledujte prosím SOE Newsletter)

Do soutěže se může přihlásit každý lékař oftalmolog do 35ti let. Podmínkou je členství v České oftalmologické společnosti a aktivní účast na SOE 2017 (poster, přednáška). Pět lékařů, jejichž práce vybere komise ČOS, bude mít hrazenou cestu, ubytování a kongresový poplatek. V příloze najdete přihlašovací formulář, který vyplněný zašlete nejpozději do 28.12.2016 na adresu:

MUDr.Klára Marešová, Ph.D.
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
Email: maresovk@fnol.cz

Abstrakt vyplňte dle instrukcí SOE http://soe2017.org/abstracts/

Milí kolegové, nepromeškejte tuto jedinečnou příležitost zúčastnit se kongresu, který zahrnuje veškerá odvětví oftalmologie a rozšíří tak vaše obzory J.

Srdečně zdraví

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSC., FEBO, předsedkyně ČOS
MUDr. Klára Marešová, PhD, vědecký sekretář ČOS

Sledujte prosím také SOE Newsletter

 

Přiložené soubory