Novinky

BIO Implantologie 2017

17. 1. 2017

Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni pořádají ve dnech 20. – 21. dubna 2017 IX. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2017“. Akce se koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy IX. ročníku jsou „Kmenové buňky, Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství, Seeding buněk, jejich růst a transformace, Klinická aplikace tkání a buněk, Preklinická testování, Mechanické aspekty bioimplantologie a tkáňového inženýrství a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“.

Internetové stránky konference jsou www.bioimplantologie.cz

Přiložené soubory