Novinky

Závažné výpadky v dodávkách léčiv

3. 5. 2017

Vážení kolegové,

ráda bych vás informovala o tom, že výpadek LP Dexametasone gtt stále trvá a bude zřejmě dlouhodobý.  Na žádost ČOS byl vypsán Ministerstvem zdravotnictví specifický léčebný program (SLP), v jehož rámci byl schválen dovoz  LP Maxidex oph gtt a zároveň byla prodloužena platnost SLP u LP Maxidex oph ung. Podle informací SÚKLu  je  mast momentálně v distribuci dostupná, kapky by se měly brzy objevit a nahradit tak nedostupný Dexamethason oph gtt. Díky tomuto opatření by nemělo docházet k dalším výpadkům v dané ATC skupině.

Zároveň bych vám ráda oznámila, že od 1. 5. 2017 byl SUKLu  nahlášen držitelem registrace výpadek LP Predni-POS.  K obnovení dodávky by mělo dojít v srpnu 2017. Dodávky PREDNI-POSu byly v minulých letech také několikrát přerušeny a během nich jsme nezaznamenali větší problémy. Domníváme se, že přechodně lze Predni-POS nahradit, FLAREXem a FLUCONem, případně EFFLUMIDEXem LIQUIFILM, které zatím na trhu v ČR jsou a výpadek nemají, nebo alespoň o tom nevíme. V případě, že výluka dodávku bude trvat déle, nebo na trhu bude mít výpadek některý z výše jmenovaných LP, bude to problém a pak opět požádá ČOS o vypsání SLP na LP, který by LP Predni POS nahradil.

Dne 1.3. byla bez vědomí ČOS přerušena dodávka Virganu. Výrobce nahlásil, že v měsíci 7/17 ho začne na trh dodávat v novém obalu pod novým kódem SÚKLu, bohužel asi nebyl na tento přechod dostatečně dobře připraven a předzásoben, protože mezitím došlo k výpadku toho původního. SÚKL obratem informoval MZd o tom, že na našem trhu není za tento LP náhrada, posílal i seznam použitelných v této indikaci LP dostupných v EU, aby mohlo případně MZd domluvit SLP. Prozatím není ještě ze strany MZd rozhodnuto.  Budeme vás informovat.

 

Šárka Pitrová, předsedkyně ČOS