Novinky

Volby výboru ČOS na období 2018-2021

27. 10. 2017

Vážení kolegové,

Výbor ČOS vyhlašuje tímto dopisem první kolo voleb do nového výboru a revizní komise ČOS na léta 2018-2021. Tento dopis a hlasovací lístek pro první kolo voleb obdrží všichni členové ČOS klasickou poštou. Volby proběhnou tak, jak tomu bylo i v minulých letech, tedy korespondenční formou dvoukolově.  V příloze naleznete Hlasovací lístek pro první kolo voleb, kde prosím čitelně napište maximálně 20 vhodných kandidátů, které chcete, aby hájili vaše zájmy v dalším funkčním období. Svůj hlasovací lístek vložte prosím do obálky a pošlete nejpozději do 11. listopadu 2017 na adresu:             

 

ČOS
P.O. BOX 86
158 00  Praha 58

 

Volební komise určí na základě sečtení hlasů z prvního kola 20 kandidátů, kteří dostali nejvíce hlasů a ti postoupí do druhého kola, které proběhne následně.

 

Děkuji za spolupráci a zdravím 

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc, FEBO
předsedkyně České oftalmologické společnosti

Přiložené soubory