Novinky

Volby do výboru a revizní komise ČOS 2018 – 2021

7. 12. 2017

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás informovat o výsledcích proběhlého hlasování členů ČOS, na základě kterého byla sestavena kandidátní listina pro vlastní volby do výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP na období 2018 – 2021. Volby organizuje volební komise v čele s jejím předsedou prim. MUDr. Jurajem Urminským, Ph.D v souladu s volebním řádem ČLS JEP. Volební komise informovala výbor ČOS, že termín vlastních voleb se bude konat v době od 27. listopadu do 22. prosince 2017. V tomto období nesmí být prováděna žádná volební kampaň.

Po 27. listopadu 2017 obdrží všichni členové ČOS poštou dopis, který bude zaslán na jejich adresu evidovanou v členské databázi ČLS. Dopis bude obsahovat: vlastní volební lístek, průvodní dopis s pokyny a „vyfrankovanou“ obálku pro odeslání vyplněného hlasovacího lístku.

Pořadí kandidátů na volebním lístku sestavila volební komise podle počtu hlasů, které v prvním kole hlasování kandidáti obdrželi takto: Pitrová Šárka (187), Marešová Klára (168), Karhan Jaroslav (152), Rozsíval Pavel (145), Diblík Pavel (134), Lešták Ján (130), Zobanová Anna (119), Dohnalová Pavla (117), Ernest Jan (113), Šrůtek Pavel (107), Stodůlka Pavel (92), Baráková Drahomíra (76), Cendelín Jiří (76), Dvořák Pavel (76), Řehák Jiří (63), Gollová Božena (61),  Říhová Ludmila (61), Vlková Eva (59), Heissigerová Jarmila (56), Košanová Hana (48).

Výbor ČOS, který vzejde z těchto voleb, bude devítičlenný, revizní komise ČOS bude tříčlenná. Z dvaceti kandidátů na volebním lístku dejte prosím svůj hlas: maximálně devíti kandidátům, které volíte do výboru ČOS a  maximálně třem kandidátům, které volíte do revizní komise ČOS. Svůj hlas můžete dát stejnému kandidátovi jak do výboru, tak i do revizní komise. Pokud by se stalo, že bude jeden kandidát platně zvolen jak do výboru, tak i do revizní komise, musí se rozhodnout jen pro jednu funkci, kterou přijme. Na místo, ze kterého takový kandidát odstoupí, přijde další kandidát, který se ve volbě umístil hned za odstupujícím kandidátem.

Vyplněný hlasovací lístek vložte prosím do přiložené obálky a bez placení poštovného zašlete nejpozději do 22. 12. 2017. Aby byl Váš hlas uznán platným, musí být hlasovací lístek odeslán nejpozději dne 22. 12. 2017 s tímto datem poštovního razítka na obálce. Označené obálky s hlasovacími lístky budou pracovníci ČLS evidovat dle data jejich přijetí a následně je nerozlepené předají volební komisi ke sčítání hlasů.

Volební komise 

Předseda 
Urminský    

Členové
Farkaš, Janek, Knajflová, Studnička + zástupce revizní komise ČLS
 

Výsledky voleb budou zveřejněny v první polovině ledna 2018 na webu ČOS.

Za Výbor ČOS

Š. Pitrová, předsedkyně, J. Karhan místopředseda

Přiložené soubory

18.94 kB