Novinky

Postgraduální akademie Oftalmologie

18. 12. 2017

Sympozium se koná ve středu 7. 2. 2018 od 14.00 hodin Kongresové centrum Vavruška (Karlovo nám. 317/5, 120 00 Nové Město). 

GARANT ODBORNÉHO PROGRAMU: Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO oční klinika LF UK a FN v Hradci Králové

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI:
V případě zájmu svou přihlášku vyplňte na adrese WWW.LKCR.CZ – sekce vzdělávání, kurzy ČLK, číslo kurzu je xxx/18. Své evidenční číslo (EČ) najdete vpravo v seznamu registrovaných lékařů. ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 350 Kč Číslo účtu: 19–1083620217/0100; variabilní symbol: xxx18 (číslo kurzu). Útržek složenky, kopii výpisu z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě prostřednictvím e-bankingu je nutné předložit při registraci. Bližší informace obdržíte 10 dnů před konáním akce. Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Akce je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena xxx kredity.

Přiložené soubory