Novinky

Informace MPSV ČR o novele zákona

23. 3. 2018

dovolujeme si Vás informovat, že od 1. června 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., ve zn. pozd. předpisů, o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče.

Novela zákona o nemocenském pojištění současně stanovuje nové kompetence ošetřujícím lékařům – poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové a ambulantní péče při rozhodování o potřebě dlouhodobé péče a posuzování její potřeby. Souhrnnou informaci Ministerstva práce a sociálních věcí o této tématice najdete v příloze.

Přiložené soubory