Novinky

X. Bilaterálné slovensko - české oftalmologické sympózium

18. 12. 2018

Vážení priatelia,

dovolte mi, v mene Slovenskej oftalmologickej spolocnosti, Ceskej oftalmologickej spolocnosti a kolektívu Ocnej kliniky Fakultnej nemocnici v Nitre, Vás co najsrdecnejšie pozvat na X. bilaterálne slovensko – ceské oftalmologické sympózium, ktoré sa uskutocní v dnoch 25. – 27. 4. 2019 v priestoroch kongresového centra X-Bionic® Sphere v Šamoríne.
Pripravovaný program sympózia bude zahrnat široké spektrum tém a problémov, s ktorými sa v oftalmologickej praxi stretávame a hladáme ich riešenia. Budeme diskutovat o našich každodenných „vítazstvách a prehrách“.
Vážené kolegyne a kolegovia, velmi si vážim príležitost, ktorá mi bola zverená výborom Slovenskej oftalmologickej spolocnosti s organizáciou tohto podujatia. Verím, že bilaterálne sympózium splní svoju odbornú, spolocenskú a kultúrnu funkciu.
Teším sa na stretnutie s Vami.

Za celý organizacný tím

MUDr. František Forgác
primár Ocnej kliniky FN Nitra

Přiložené soubory