Novinky

Aktualizované informace o koronaviru

23. 3. 2020

Aktualita ze 23. března 2020

Štít na štěrbinovou lampu

Firma Videris ve spolupráci s týmem oční kliniky FN Motol dokončila vývoj štítů pro štěrbinové lampy, prozatím fy Tomey (popř. Keeler). Využitelný bude i pro jiné štěrbinové lampy, kde vnitřní průměr otvoru pro eyepiece nepřesahuje 50 mm. (viz obrázek v příloze). Dále pracují na univerzálním řešení pro ostatní štěrbinové lampy. Aktivitou se připojili k iniciativě firmy Prusa3D

(https://josefprusa.cz/od-navrhu-k-hromadnemu-3d-tisku-zdravotnickych-stitu-behem-tri-dnu/?fbclid=IwAR2qj1Nx2MBqrGFEElUZ7W2PKP-XjxwNnlIVu98G2_VWe4C6-_nTtEmnecIa)

a začali tisknout štíty pro lékaře. Tyto pomůcky budou dodávány i s kvalitní průvodní informací o použitých materiálech a základních doporučení k čištění a sanitaci těchto „výrobků“. Budou dodávány zdarma jako pomoc a podpora všem lékařům.

Komunikace pro případné zájemce na e-mailové adrese: info@videris.cz.

 

Aktualita z 21. března 2020

Nové algoritmy COVID19 + nabídka dezinfekce ANTICOVID

Vážené paní předsedkyně OS ČLS JEP, 

dovolte, abychom vám předali následující:

1.) z MZ ČR jsme obdrželi aktualizované algoritmy ohledně COVID19, které naleznete v příloze.

2.) Současně jsme obdrželi z ČVUT nabídku na dodání dezinfekčního prostředku na ruce:

Na ČVUT v Praze vyrábíme dezinfekční prostředek na ruce, na bázi lihu a peroxidu schválený MZ ČR - ANTICOVID. Pokud by jste věděli o někom z kolegů, kterým se akutně nedostává dezinfekce, rozšiřte prosím tuto informaci. 

Rádi v rámci našich kapacit dezinfekci dodáme. Aktuálně zásobujeme IZS, FN Motol, policii a další subjekty, ale zdravotnická zařízení budou mít přednost. Mohou se obracet jak přímo na mne, nebo na paní kancléřku ČVUT

Ing. Lucii Orgoníkovou
+420 224 353 415
E-mail: Lucie.Orgonikova@cvut.cz 

Min. balení je 10 L kanystr. Cenu jsme stanovili na 125 Kč/L bez DPH a dopravy. Řešíme distribuční kanály. Preferujeme radši větší objednávky - ideálně přes odborné společnosti nebo nemocnice a pod. Nemáme zatím systém pro mnoho jednotlivých objednávek a musíme také vyřešit dopravu. Zatím preferujeme osobní odběr a vlastní dopravu.Jakmile se situace zlepší dáme vědět.

Ján Kozempel
jan.kozempel@fjfi.cvut.cz

Se srdečným pozdravem a díky za to, že jste a pomáháte. 

PhDr. Jaroslava Veselá
Sekretariát ČLS JEP, z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2

Aktualita z 17. března 2020

News and Notices for International Members (viz soubor v příloze)

Aktualita z 16. března 2020

jednoduchý manuál, jak vyrobit zástěnu mezi pacientem a lékařem pro štěrbinovou lampu. Zástěna je vyrobena z klasické průhledné složky na papír a výrazně zabraňuje snižuje riziko kapénkové infekce mezi pacientem a lékařem při vyšetření. Používá se na klinikách Gemini. Obrázek s návodem v maximálním rozlišení si můžete stáhnout dole v příloze.

Aktualita ze 13. března 2020

Aktuální informace o Koronaviru od AAO

www.medscape.com/viewarticle/926365

 

Aktualita ze 7. března 2020

Vážené kolegyně a kolegové,

na základě dohody s ministrem zdravotnictví Mgr. Adamem Vojtěchem vám posíláme další aktuální informace týkající infekce Covid-19.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Plný text mimořádného opatření naleznete zde:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html

V příloze naleznete informace, zpracované náměstkem ministra JUDr. Radkem Policarem na základě našich připomínek a dotazů vznesených během jednání, které se pod vedením pana ministra uskutečnilo v pátek večer.

S kolegiálním pozdravem                          

Milan Kubek

Přiložené soubory