Novinky

Členské příspěvky v roce 2020

9. 3. 2020

Vážení kolegové,

v nejbližší době obdržíte z ČLS výzvu k zaplacení členských příspěvků jednak do České lékařské společnosti a současně i do České oftalmologické společnosti. Pro vaši informaci uvádíme přehled plateb:

 

Základní příspěvek ČLS JEP:  400,-Kč/rok
Příspěvek ČOS 
(zahrnuje platbu za časopis Čes a slov oftalmologie):
1250,-Kč/rok
Poskytované slevy příspěvku ČOS:
ženy nad 60 let, muži ve věku nad 62 let:  600,-Kč/rok
Rezidenti 
(1. rok vstupu do ČOS symbolicky):
10,-Kč/rok
mateřská dovolená po dobu max. tří let 50% z příspěvku
invalidita, stáří, bez zaměstnání, dlouhodobá nemoc
(po dobu trvání nebo trvale):
snížený příspěvek 100,-Kč

Benefity vyplývající z členství v ČOS naleznete na web stránkách ČOS:

Upozorňujeme, že pokud  2 roky za sebou člen nezaplatí příspěvek do ČOS, bude z odborné společnosti vyřazen.

 

Za výbor ČOS
Š. Pitrová