Novinky

Zásobování ambulantních lékařů ochrannými pomůckami

12. 3. 2020

Vážené kolegyně a kolegové,

přes opakované urgence jsem dosud neobdržel z ministerstva zdravotnictví žádnou přehlednou oficiální informaci, jak a kdy bude zajištěno zásobování ambulantních lékařů ochrannými pomůckami. Nyní jsou údajně přednostně zásobovány nemocnice, v pátek by měli obdržet část respirátorů praktičtí lékaři ze sponzorského daru cestou firmy Avenier a následně by se mělo dostat na ostatní včetně ambulantních specialistů, přičemž se zatím předpokládá distribuce organizovaná krajskými odbory zdravotnictví. V úvahu připadá vyzvedávání si osobně v nemocnicích patřících státu či krajům, případně v některých lékárnách.

Podle neoficiálních informací ministerstvo doporučuje, aby kraje zajistily zásobování respirátory z centrálních nákupů poskytovatelům zdravotních služeb v následující kaskádě priorit:

  1. 7 % pro ZZS
  2. 38 % krajským, městským a soukromým nemocnicím (mimo infekční oddělení, která jsou patrně zásobována jinak), a to pro oddělení akutní péče, následné péče a pobytové a sociální služby
  3. 12,5 % praktickým lékařům pro dospělé a pro děti, tito poskytovatelé budou nad rámec respirátorů dodaných z centrálního nákupu ministerstva ještě zásobeni paralelně z daru společnosti Sotio (PPF)
  4. 14 % stomatologům
  5. 21,5 % (to je 30 000 kusů) ambulantním specialistům
  6. 7 % lékárníkům

Pokud budeme mít nějaké oficiální informace z Ministerstva zdravotnictví ČR, bez odkladu vám je rozešleme.

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci také Česká lékařská komora ruší veškeré vzdělávací konference a kurzy pořádané komorou na centrální úrovni, a to zatím s platností do konce měsíce března. I když mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyhlášené dne 10.3.2020 konání okresních shromáždění ČLK umožňuje, doporučím předsedům OS ČLK, aby jejich konání prozatím odložili. Další informace naleznete na webových stránkách komory.

S kolegiálním pozdravem a přáním všeho dobrého  

Milan Kubek
prezident ČLK