Novinky

Oční vyšetření před nasazením chlorochinu/hydroxychlorochinu

24. 3. 2020

Vyjádření České oftalmologické společnosti k provádění očního vyšetření před nasazením chlorochinu nebo hydroxychlorochinu v léčbě pacientů infikovaných virem COVID-19 na infekčních odděleních

Vážená paní ředitelko,

Česká oftalmologická společnost se ztotožňuje s prohlášením American Academy of Ophthalmology (AAO) ze dne 22. 3. 2020, které se týká očního vyšetření před nasazením chlorochinu či hydroxychlorochinu v off-label léčbě COVID-19.

Vzhledem zamýšlenému krátkodobému podávání léků (maximálně 3 měsíce) a vzhledem k doporučenému dávkování (méně než 5 mg/kg hydroxychlorochinu) není před zahájením terapie oční vyšetření nutné, protože se podle dostupných informací nedají očekávat toxické účinky na oční tkáně.

Zdroj: https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context

Žádáme zdvořile, aby toto doporučení bylo respektováno na těch pracovištích v naší republice, kde se bude výše uvedená léčba provádět.

Děkuji za spolupráci a zdravím

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc, FEBO
předsedkyně ČOS JEP

Přiložené soubory

453.22 kB