Novinky

Koordinace pomoci Ukrajině

Ze společnosti Upozornění 8. 3. 2022

Vážení kolegové, děkujeme za výbornou a rychlou odezvu, které se nám dostalo z mnoha pracovišť. Je to opravdu neuvěřitelné, jak rychle jste reagovali. Zároveň se množí dotazy, jak pomoc můžete dodat, jak ji odeslat, kde shromažďovat, zda můžete přispět finančně, atd.. V rámci racionalizace pomoci budeme po konzultaci s ČOS (Klára Marešová) postupovat takto:

 1. finanční pomoc nebude ČOS ani ČVRS vůbec organizovat. Myslím, že již většina z nás přispěla různými formami na konta zaběhlých a SPOLEHLIVÝCH vládních, neziskových a humanitárních organizací. Za naprosto bezpečná považujeme i nadále bankovní konta při Ukrajinském velvyslanectví, Člověk v tísni, Charita, Adra, Červený kříž, na Slovensku nejlépe opět Človek v ohrožení. Věříme, že budete pomáhat i v příštích dnech podle vašich možností.
 2. Obecná zdravotnická materiální pomoc – nebudeme nijak organizovat. Již jsme vás informovali, že jsme se v minulých dnech obrátili na ministryni obrany, paní Černochovou, a ministra vnitra, pana Rakušana, s prosbou o vyčlenění veškerého zbytného zdravotnického materiálu z hmotných rezerv Ministerstva obrany a hmotných rezerv státu. Revize na úrovni Ministerstva obrany již proběhla a první dávky zdravotnického materiálu byly již poskytnuty. Navíc každá ze zmíněných kvalitních nevládních organizací (plus Lékaři bez hranic) již organizují a financují tyto dodávky. Nejlepším způsobem je podpořit tuto aktivitu finančně (viz bod 1)
 3. Soukromé akce – každý z nás má v okolí nebo na pracovišti ukrajinské kolegy, přátele a víte, že i oni organizují individuální dodávky zboží na Ukrajinu. U mnohých nemocnic a i soukromých klinik jsme evidovali v posledních dnech tuto skvělou a často velkorysou aktivitu. I my jsme už využili těchto kanálů, považujeme je za adresné a lidské. Jen si vždy pohlídejte spolehlivost takových kontaktů.
 4. Oftalmologická speciální materiální pomoc – znovu děkujeme za velkou odezvu z celé ČR. Vím, že je těžké (zvláště ve státních zařízeních) dostat svolení k vyčlenění ze sladových zásob. Ale lze toho dosáhnout. A každý malý příspěvek bude dobrý.
  V TUTO CHVÍLI PROSÍME O VYTVOŘENÍ SEZNAMU MOŽNÝCH DARŮ A JEHO ODESLÁNÍ NA MAILOVOU ADRESU ČOS:

  Strejčková Lenka - ČOS cossekretariat@seznam.cz, předmět: pomoc Ukrajině.
  Vše budeme evidovat na tomto jednom místě, aby se informace a možnosti netříštily. Zároveň jsme v kontaktu s UVRS (Ukrajinská
  VR společnost) a budeme tak moci posílat skutečně potřebné věci.

Jen znovu uvedu, o co byl nyní zájem:

 1. lokální medikace – anestetika, umělé slzy/desinficiens, ATB a ATB/kortikoid, antiglaukomatika
 2. šití pro oftalmologii (v podstatě jakékoliv typy): 10.0, 8.0, 6.0
 3. nástroje pro 20 a 23G vitrektomie (kleště, Charles)
 4. silikonový olej (jakákoliv hustota), dekalin
 5. nože (1-2.5) a bodce (19 a 20G)
 6. kazety (sety) pro Stellaris a Constellation (23G)

Pošlete, prosím nyní váš seznam na výše uvedenou adresu – následně s Klárou Marešovou vytvoříme evidenci všeho dostupného a dle požadavků z UK strany odešleme. Váš příspěvek, prosím, připravte na vašem pracovišti (zkuste ev. koordinovat i vaše okolní spolupracující lékaře), aby se vše koncentrovalo. Svoz budeme koordinovat s firmami, které nám již slíbily pomoc přes jejich regionální zástupce. Transport bude buď přímo přes kontakty UVRS nebo přes německé kontakty (prof. Matuš Rehak) nebo přes Ukrajinské velvyslanectví v Praze.

MYSLETE, POMÁHEJTE A NEMLČTE – NESTŮJTE NA STRANĚ HNUSNÉHO ZLA!

Klára Marešová
Předsedkyně ČOS

Pavel Němec
Prezident ČVRS