Novinky

Monoklonální protilátky v prevenci Covid-19

Upozornění Věda 1. 10. 2021

Uveřejňujeme aktuální informace o monoklonálních protilátkách proti SARS-CoV2 s názvem:

Monoklonální protilátky v prevenci těžkého průběhu covid-19 u rizikových pacientů s nákazou SARS-CoV-2

Materiál připravili:

prof. MUDr. Michal Holub
(Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN) a

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
(Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Ministerstvo zdravotnictví)

Přiložené soubory