Novinky

Nový preventivní program pro oftalmologii

Věda 4. 8. 2021

Nový preventivní program pro oftalmologii

Název: VČASNÝ ZÁCHYT ZÁVAŽNÝCH PORUCH VIDĚNÍ (OBĚ OČI)
Číslo výkonu: 75030
Autorská odbornost: oftalmologie 

Návrh na zařazení preventivních očních prohlídek byl schválen koncem září 2019 výborem naší odborné společnosti. Důvodem našeho návrhu je skutečnost, že klienti v navrhované věkové skupině 45-61 let jsou reklamními triky očních optik mylně informováni o tom, že jim bude kromě brýlí provedeno i oční vyšetření a to i v případě, kdy v tomto zařízení není přítomen oční lékař. Z našeho pohledu není tato situace akceptovatelná, protože dle našich zkušeností lze při vyšetření očí oftalmologem včasně odhalit některá závažná oční onemocnění (např. glaukom, katarakta, onemocnění sítnice, atd.) Prof. Rozsíval, který byl pověřen výborem ČOS, přednesl náš návrh na Vědecké radě MZd v listopadu 2019, jeho prezentace se setkala se pozitivním zájmem ze strany ministerstva, jednání na toto téma proběhlo ještě na MZd 2x. Zároveň bylo výborem rozhodnuto, že je nutno vytvořit nový kód pro tento preventivní program, který projednali zástupci ČOS (Pitrová, Rozsíval, Lešták) na jednáních Pracovní skupiny MZd a nakonec se podařilo na konci roku 2020 nový kód prosadit a preventivní prohlídku zařadit do Sbírky zákonů č. 45/2021 , v kapitole: VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2021, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů (str. 522). Tato vyhláška vstoupila v platnost právě v tyto dny.

Lze konstatovat, že se v minulosti ještě nikdy naší odborné společnosti nepodařilo prosadit nový kód tak rychle. Stalo se to jen díky usilovné a soustředěné práci pracovního týmu, který to měl na starosti.

V příloze naleznete Sbírku zákonů č.45 /2021 a platný registrační list nového kódu. Pokud budou nějaké dotazy, lze je adresovat mailem na cossekretariat@seznam.cz

Za výbor ČOS Š. Pitrová