Novinky

Pozvánka na Den ambulantní oftalmologie

Ze společnosti Upozornění 10. 4. 2024

Sdružení privátních očních lékařů

pod záštitou

České oftalmologické společnosti

si vás dovoluje pozvat na

29. DEN AMBULANTNÍ  OFTALMOLOGIE

který se bude konat 25. května 2024 v kongresovém centru Floret, Průhonice

Odborný garant

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
místopředsedkyně ČOS JEP

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání a je ohodnocena 6 kredity

Odborný program a podrobné informace jsou dostupné na

www.oftalmologie.com
www.spolcr.cz

Přiložené soubory

386.54 kB