Novinky

Nová kniha Oftalmologie v kazuistikách

Věda 18. 12. 2023

Kniha přináší zajímavý vhled do vzácnějších očních patologií dospělých i dětí, a to prostřednictvím velmi oblíbených a žádaných kazuistik. Prezentované informace vycházejí z dlouhodobých zkušeností kolektivu autorů při práci na klinických pracovištích a specializovaných ambulancích.

Snažili jsme se pro vás připravit případy, jejichž klinický obraz nemusí být vždy na první pohled snadno zřejmý, s mnohými je spojena širší diferenciálně-diagnostická rozvaha, ale jejich včasná a správná identifikace je důležitá pro záchranu zrakových funkcí pacienta a v některých případech i jejich života.

V knize jsou kazuistická sdělení řazena podle věku pacientů postižených konkrétní oční chorobou či komplikací. Nejmladší pacientce jsou 4 měsíce, nejstarší 81 let. Prvních deset kazuistik se týká dětské oftalmologie, dalších čtrnáct pak dospělých pacientů. Řazení kazuistik podle věku pacientů je záměrné, poněvadž tak kniha lehce odráží i fakt, na jaké typy postižení je možno v jednotlivých věkových dekádách myslet.

Některá kazuistická sdělení pojednávají čistě o oční problematice, některá však mají mezioborový přesah, a proto věřím, že může být kniha v některých aspektech zajímavá i pro kolegy lékaře jiných oborů, jako je neurologie, onkologie, imunologie či plastická chirurgie. Doufám však, že především oční lékaři v ní najdou přínos pro svou každodenní praxi.

Kazuistiky jsou sestaveny z teoretické části a dokumentovány názornými schématy, grafy, tabulkami a obrázky.

Autorem knihy je doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.