Novinky

Úprava seznamu časopisů dostupných v síti ONE Network

Ze společnosti Věda 7. 2. 2024

Vzhledem k nedávným změnám ve smluvních závazcích Americké oftalmologické akademie (AAO) s jedním z jejich dodavatelů časopisů byl snížen počet časopisů dostupných předplatitelům sítě ONE Network, kteří nejsou členy AAO. V důsledku této změny již členové ČOS nemají přístup k některým publikacím na webu aao.org/journals.

Členové ČOS budou mít i nadále přístup k rozsáhlé nabídce zdrojů v síti ONE Network, která se neustále rozrůstá. Patří sem tisíce kazuistik, kurzů, testů, videí a rozhovorů s odborníky spolu s plnými texty následujících titulů na aao.org/journals:

Ostatní tituly časopisů uvedené jako "Access (Members)" jsou dostupné pouze členům AAO.