Novinky

VOLBY VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ČOS NA OBDOBÍ 2022-2025

Ze společnosti 8. 11. 2021

výbor ČOS JEP vyhlásil první kolo voleb do nového výboru a revizní komise ČOS na léta 2022-2025. Volby proběhnou tak, jak tomu bylo i v minulých letech, tedy korespondenční formou dvoukolově.  V příloze průvodního dopisu, který byl již zaslán všem členům ČOS, je Hlasovací lístek pro první kolo voleb, kde prosím čitelně napište maximálně 20 vhodných kandidátů které chcete, aby hájili vaše zájmy v dalším funkčním období. Svůj hlasovací lístek vložte prosím do přiložené obálky s předtištěnou adresou: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.a, Sekretariát - VOLBY ČOS, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2  a pošlete nejpozději do 15. listopadu 2021. Rozhodující pro uznání volebního lístku je datum odeslání na obálce (nejpozději 15. listopadu 2021).

Volební komise ve složení (Horecký, Knajflová, Giacintov, Dvořák, Janek) určí na základě sečtení hlasů z prvního kola 20 kandidátů, kteří dostali od vás nejvíce hlasů, a ti postoupí do druhého kola voleb, které proběhne následně. O způsobu hlasování ve 2. kole voleb budete dopisem podrobně informováni.

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc, FEBO,
předsedkyně ČOS