Novinky

Výsledky hlasování pro sestavení kandidátních listin pro volby ČOS na období 2022-2025

Ze společnosti 20. 11. 2021

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás informovat o výsledcích proběhlého hlasování členů ČOS, na základě kterého byla sestavena kandidátní listina pro vlastní volby do výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP na období 2022 – 2025. Volby organizuje volební komise v čele s jejím předsedou prim. MUDr. Danem Horeckým v souladu s volebním řádem ČLS JEP. Volební komise informovala výbor ČOS, že termín vlastních voleb se bude konat v době od 27. listopadu do 20. prosince 2021. V tomto období nesmí být prováděna žádná volební kampaň.

Po 27. listopadu 2021 obdrží všichni členové ČOS poštou dopis, který bude zaslán na jejich adresu evidovanou v členské databázi ČLS. Dopis bude obsahovat: vlastní volební lístek, průvodní dopis s pokyny a „vyfrankovanou“ obálku pro odeslání vyplněného hlasovacího lístku.

Pořadí kandidátů na volebním lístku sestavila volební komise podle počtu hlasů, které v prvním kole hlasování kandidáti obdrželi takto: Marešová Klára (183), Heissigerová Jarmila (126), Diblík Pavel (121), Pitrová Šárka (119), Karhan Jaroslav (91), Rozsíval (90), Řehák Jiří (63), Stodůlka Pavel (62), Cendelín Jiří (60), Šrůtek Pavel (59), Zobanová Anna (55), Studený Pavel (52), Mňuk Tomáš (50), Baráková Drahomíra (48), Lešták Ján (48), Veith Miroslav (42), Dvořák Pavel (42), Hejsek Libor (36), Hložánek Martin (35), Autrata Rudolf (33), Karhanová Marta (33), Rusňák Štěpán (33).

Platné hlasovací lístky: 246, neplatný nebyl žádný.

Výbor ČOS, který vzejde z těchto voleb, bude devítičlenný a revizní komise ČOS bude tříčlenná. Ze seznamu kandidátů na volebním lístku dejte prosím svůj hlas: maximálně devíti kandidátům, které volíte do výboru ČOS a  maximálně třem kandidátům, které volíte do revizní komise ČOS. Svůj hlas můžete dát stejnému kandidátovi jak do výboru, tak i do revizní komise. Pokud by se stalo, že bude jeden kandidát platně zvolen jak do výboru, tak i do revizní komise, musí se rozhodnout jen pro jednu funkci, kterou přijme. Na místo, ze kterého takový kandidát odstoupí, přijde další kandidát, který se ve volbě umístil hned za odstupujícím kandidátem.

Vyplněný hlasovací lístek vložte prosím do přiložené obálky a bez placení poštovného zašlete nejpozději do 20. 12. 2021. Aby byl Váš hlas uznán platným, musí být hlasovací lístek odeslán nejpozději dne 20. 12. 2021 s tímto datem poštovního razítka na obálce. Označené obálky s hlasovacími lístky budou pracovníci ČLS evidovat dle data jejich přijetí a následně je nerozlepené předají volební komisi ke sčítání hlasů.

Výsledky voleb budou zveřejněny v první polovině ledna 2022 na webu ČOS.

 

Prim. MUDr. Dan Horecký
předseda volební komise