Novinky

XXIX. VÝROČNÍ SJEZD ČOS 2021

Ze společnosti 8. 11. 2021

Na přelomu září a října se sešel kontaktní formou XXIX. výroční sjezd ČOS. Přítomno bylo 1 186 účastníků (lékaři a sestry). V 16 odborných blocích bylo předneseno celkem 152 přednášek, 16 kurzů, kterých se účastnilo 506 lidí. Součástí sjezdu byly 4 firemní a 2 obědová sympozia. Na sjezdu vystavovalo 35 firem se 169 firemními zástupci. Diamantovým partnerem sjezdu byla firma NOVARTIS, platinovými partnery firmy ALCON a ALLERGAN an AbbVIE company a zlatým partnerem firma ZEISS, dále partnery sjezdu firmy Viatris a Spirit Medical. Jednání této akce bylo podpořeno finančním grantem Hl. města Prahy.

Letošní Výroční sjezd ČOS se konal u příležitosti 95. výročí založení naší odborné společnosti. Toto významné výročí bylo připomenuto jednak prezentací v rámci Slavnostního zahájení včetně přítomnosti nestorů naší oftalmologie paní prof. B. Brůnové a pana prof. I. Karla, kteří vystoupili s osobními vzpomínkami, a jednak speciálním přednáškami o historii vybraných oblastí oftalmologie. Po dvouleté abstinenci kontaktního setkávání byla atmosféra sjezdu uvolněná s pozitivně naladěnými přítomnými účastníky, kteří se mohli po dlouhé době setkat, pohovořit a vyměnit si zkušenosti. To se odrazilo i na bohaté diskuzi po přednáškách v jednotlivých blocích i v době přestávek při občerstvení.  Nedílnou součástí sjezdu ČOS je již tradičně společenský večer, který se letos konal na Žofíně. 400 účastníků se výborně bavilo a ti nejvytrvalejší tančili až do časných ranních hodin.

Pořadatelem XXIX. Výročního sjezdu ČOS  byla ČOS ČLS JEP a Oční klinika 1.LF UK a VFN v Praze, prezidentkou sjezdu byla paní prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA. Vědecký a organizační výbor sjezdu pod jejím vedení odvedly obrovskou práci s velkým nasazením, což přispělo k vysoké úrovni tohoto sjezdu a patří jim za to náš velký dík. Novinkou letošního Výročního sjezdu ČOS je možnost zpětně shlédnout jednotlivé odborné bloky po přístupu na speciální webové stránky XXIX. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Odkaz s přihlašovacími údaji pro přístup je zasílán přímo každému přihlášenému účastníkovi.

Průběh sjezdu odrážel skutečnost, že je současná Česká oftalmologická společnost s 95 letými historickými kořeny v dobré kondici, kterou je nutno nadále nejen udržovat, ale i posilovat, a to jak ze strany jejího výboru, tak i členské základny oftalmologů.

Š. Pitrová
předsedkyně ČOS JEP

Přiložené soubory

1.82 MB