Garantované akce

28. 5. Garantované akce

27. Den Ambulantní oftalmologie

Průhonice
-

Informace o akci

koordinátor:  MUDr.Ludmila Říhová

kontakt: ludmilarihova@seznam.cz

30. 9. Garantované akce
21. 10. Garantované akce
Den uveitid 2022 Průhonice
3. 11. Negarantované akce
5. 11. Garantované akce
11. 11. Negarantované akce
25. 11. Garantované akce
2. 12. Negarantované akce
9. 12. Garantované akce