Garantované akce

8. 9. Garantované akce

XXX. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti

Brno
-

Informace o akci

koordinátor: MUDr. Oldřich Chrapek

kontakt: olchrapek@gmail.com 

30. 9. Garantované akce
21. 10. Garantované akce
Den uveitid 2022 Průhonice
3. 11. Negarantované akce
5. 11. Garantované akce
11. 11. Negarantované akce
25. 11. Garantované akce
2. 12. Negarantované akce
9. 12. Garantované akce