Garantované akce

8. 9. Garantované akce

XXX. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti

Brno
-

Informace o akci

koordinátor: MUDr. Oldřich Chrapek

kontakt: olchrapek@gmail.com 

13. 10. Negarantované akce
31. 10. Negarantované akce
3. 11. Garantované akce
4. 11. Garantované akce
10. 11. Negarantované akce
10. 11. Negarantované akce
1. 12. Negarantované akce
7. 12. Garantované akce
8. 12. Garantované akce
26. 1. Garantované akce