Negarantované akce

11. 11. Negarantované akce

X. Západočeský oftalmologický seminář

Karlovy Vary
Zastupitelský sál Krajského úřadu

Informace o akci

koordinátor: Doc. MUDr. Pavel Studený PhD., MHA, MUDr. Andrej Farkaš,MUDr. Jiří Cendelín, CSc

kontakt: studenypavel@seznam.cz 

3. 12. Negarantované akce
26. 3. Garantované akce
8. 4. Garantované akce
22. 4. Negarantované akce
Futurum Ophthalmologicum Špindlerův Mlýn
29. 4. Negarantované akce
14. 5. Negarantované akce
20. 5. Garantované akce
26. 5. Garantované akce
XXI. Jihočeské Timrovy dny České Budějovice
28. 5. Garantované akce