Garantované akce

2. 6. Garantované akce

XVI.Sympózium detskej oftalmológie s mezinárodnou účasťou

Bratislava
-

Informace o akci

Kontakt
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

13. 10. Negarantované akce
31. 10. Negarantované akce
3. 11. Garantované akce
4. 11. Garantované akce
10. 11. Negarantované akce
10. 11. Negarantované akce
1. 12. Negarantované akce
7. 12. Garantované akce
8. 12. Garantované akce
26. 1. Garantované akce