Garantované akce

2. 6. Garantované akce

XVI.Sympózium detskej oftalmológie s mezinárodnou účasťou

Bratislava
-

Informace o akci

Kontakt
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

23. 6. Garantované akce
14. 4. Garantované akce
21. 4. Garantované akce
Futurum Ophthalmologicum Špindlerův Mlýn
28. 4. Negarantované akce
19. 5. Garantované akce
25. 5. Garantované akce
XX. Jihočeské Timrovy dny České Budějovice
27. 5. Garantované akce
31. 5. Negarantované akce