Garantované akce

23. 6. 2022 Garantované akce

22. setkání mladých oftalmologů

Seč
Kongres hotel Jezerka

Informace o akci

Kontakt
MUDr. Jana Blohoňová

1. 12. 2022 Negarantované akce
7. 12. 2022 Garantované akce
8. 12. 2022 Garantované akce
26. 1. 2022 Garantované akce
22. 3. 2022 Negarantované akce
23. 3. 2022 Garantované akce
4. 4. 2022 Garantované akce
5. 4. 2022 Negarantované akce
19. 4. 2022 Garantované akce
Futurum Ophthalmologicum Špindlerův Mlýn
26. 4. 2022 Negarantované akce