Garantované akce

26. 1. 2024 Garantované akce

23. Střešovické Live a Video surgery

Praha
Kongresový sál ÚVN Praha

Informace o akci

Kontakt

doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

https://livesurgeryuvn.bpp.cz/cs/

22. 3. 2024 Negarantované akce
23. 3. 2024 Garantované akce
4. 4. 2024 Garantované akce
19. 4. 2024 Garantované akce
Futurum Ophthalmologicum Špindlerův Mlýn
26. 4. 2024 Negarantované akce
17. 5. 2024 Garantované akce
24. 5. 2024 Negarantované akce
XXIII. Jihočeské Timrovy dny České Budějovice
25. 5. 2024 Garantované akce
29. 5. 2024 Negarantované akce