Kontakty

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Česká oftalmologická společnost Jana Evangelisty Purkyně

Doručovací adresa:
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
Fakultní nemocnice Olomouc
Oční klinika
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc

tel.: +420 588 443 272
e-mail: cossekretariat@seznam.cz

Sekretariát:
Lenka Strejčková
tel.: +420 588 444 202
e-mail: cossekretariat@seznam.cz