Novinky

Oficiální stanovisko ČOS ke koronaviru

16. 3. 2020

Výbor České oftalmologické společnosti doporučuje od pondělí 16. 3. 2020 z důvodů epidemiologických opatření vyhlášeného zákazu volného pohybu osob redukovat chod ordinací očních lékařů na minimum, tzn. odmítat banální případy, kontroly chronických pacientů bez akutních potíží odložit, neprovádět preventivní prohlídky. Uzavřena by měla být i ortoptická část a aplikace kontaktních čoček. Plánované operace a vyšetření a ortoptická cvičení jsou odložitelná. Nutno zajistit předpis e-Receptů a poskytovat telefonické či elektronické konzultace.

Pacienti s prokazatelnými akutními problémy (záněty, úrazy a náhlá ztráty zraku) ošetřit při zajištění bezpečného provozu ordinace. Důrazně upozorňujeme, že se pacient pozitivní na koronavirus může objevit u očního specialisty jako u prvního lékaře. Zánět spojivky (slzy jsou velmi infekční a rizikové stran koronaviru) může provázet koronavirové onemocnění a tak pokud má pacient konjunktivitidu, příznaky virového onemocnění a cestovatelskou anamnézu, zacházejte s ním, jako s podezřelým na koronavirus (ochranné pomůcky pro personál i na pacienta, pacienta izolovat a kontaktovat linku 1212 nebo epidemiology). Snažte se nevstupovat do fyzického kontaktu s pacientem. Chraňte svoje zdraví, pracujte s ochrannými pomůckami (přinejmenším ústenka a rukavice), dělejte osvětu o dodržování nařízených pravidel mezi pacienty, ale i ve svém okolí.

Pokud bude pacient s akutními očními problémy bez viditelných známek koronavirového onemocnění v ordinaci ošetřen, doporučujeme v rámci opatření proti šíření koronaviru a vyhlášení nouzového stavu podepsat pacientem Čestné prohlášení pacienta při návštěvě/vyšetření/ošetření (znění v příloze viz níže).

Za výbor ČOS Š. Pitrová

Přiložené soubory