Negarantované akce

8. 11. 2024 Negarantované akce

XII. Západočeský oftalmologický seminář

Karlovy Vary
-

Informace o akci

Kontakt

prim. MUDr. Andrej Farkaš

19. 4. 2024 Garantované akce
Futurum Ophthalmologicum Špindlerův Mlýn
26. 4. 2024 Negarantované akce
17. 5. 2024 Garantované akce
24. 5. 2024 Negarantované akce
XXIII. Jihočeské Timrovy dny České Budějovice
25. 5. 2024 Garantované akce
29. 5. 2024 Negarantované akce
14. 6. 2024 Garantované akce
26. 9. 2024 Garantované akce
4. 10. 2024 Garantované akce
11. 10. 2024 Garantované akce