Jak se stát členem České oftalmologické společnosti

  1. Řádným členem ČOS se může stát lékař, nelékař-vysokoškolák, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru…
  2. Řádné členství v ČOS vzniká schválením písemné přihlášky výborem ČOS. 

Přihlášky nových členů přijaté od data 1. 10. daného roku bude Centrální evidence členů ČLS JEP registrovat až od ledna následujícího roku.

Veškeré potřebné formuláře k přihlášení, hlášení změn, žádostem na snížení členských příspěvků a další naleznete na stránkách ČLS.

Na těchto formulářích jsou uvedené i adresy, kam vyplněné formuláře poslat.

Výše ročních členských příspěvků za rok 2023

Základní příspěvek za členství v ČLS JEP: 500 Kč - platí všichni členové ČOS

K tomu

  • Členové ČOS JEP do 30ti let: 600 Kč
  • Ženy nad 60 let, muži nad 62 let: 600 Kč
  • Ostatní členové ČOS JEP: 1250 Kč

Nově přijatí členové - rezidenti platí první rok vstupu do ČOS symbolický poplatek 10 Kč (a k tomu základní příspěvek za členství v ČLS JEP 500 Kč).

Každý člen ČOS má členskou kartičku s přístupovými kódy na naše neveřejné stránky a na stránky AAO. Členství v ČOS zahrnuje předplatné a zasílání časopisu Česká a slovenská oftalmologie. Nově přijatí členové tuto členskou kartičku obdrží poštou. Při její ztrátě uhradí člen poplatek 100 Kč na účet č.: 500617613/0300. Je nutné uvést variabilní symbol: 029.

O novou kartičku si následně zažádá e-mailem na adrese sekretariátu s tím, že uvede též datum úhrady příslušné částky. Tento postup, včetně výše a způsobu úhrady poplatku, platí i pro případ, kdy dojde ke změně příjmení, a člen ČOS si bude přát vystavit kartičku na nové jméno.

Řádné členství v ČOS zaniká:

1)   úmrtím člena
2)   ukončením členství na základě písemné žádosti (může se kdykoliv obnovit)
3)   vyloučením - pokud člen neuhradí členský příspěvek 2 roky za sebou

Stanovy ČOS

ČOS nemá vlastní Stanovy, vychází ze stanov ČLS JEP, které lze najít na www.cls.cz.

Přiložené soubory