Online přístup do členské databáze ČLS JEP

Každý člen ČLS JEP má nově umožněn přístup do členské databáze (na webu ČLS) a může si tak kontrolovat a měnit své osobní údaje a další související parametry. Jedná se konkrétně o možnost:

  • aktualizovat své kontaktní údaje, kromě emailové adresy, ta musí být unikátní a lze ji změnit pouze nahlášením na emailovou adresu: cle@cls.cz
  • rozšiřovat svá členství ve společnostech, spolcích nebo sekcích
  • kontrolovat platby za členství
  • stáhnout si doklad o zaplacení

Přihlášení na profil člena je možné přes webové stránky ČLS JEP: www.cls.cz – dále kliknutím na tlačítko STÁT SE ČLENEM/PŘIHLÁSIT SE, které je umístěno v horní liště a přihlásit se jako člen.

Přihlásit se do profilu je možné pro všechny členy, kteří mají v databázi uvedený email, uhradili první členský příspěvek a tím si profil aktivovali.

Pro první přihlášení do profilu člena je nutné rozkliknout žádost o heslo (je možné i kliknutím na obrazovce): https://databaze.cls.cz/zapomenute-heslo-clena a vložit svůj email (evidovaný v členské databázi ČLS JEP) a evidenční číslo člena (= variabilní symbol), na email bude doručen odkaz pro změnu hesla, dále je již možné se přihlásit pod novým heslem na https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena

Upozornění
pro zasílání členských příspěvků platí samostatný účet č. 190837708/0300. Ke spárování došlé platby s konkrétním členem ČLS JEP je vždy nutné uvést variabilní symbol (= evidenční číslo člena).

Dotazy k vašemu členství nebo poplatkům vám rádi zodpovíme na cle@cls.cz nebo tel. +420 224 266 223.

Přiložené soubory